algemene voorwaarden & privacy policy

~

Algemene voorwaarden 1:1 coaching sessies | Your inner glow ©2023

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Your inner glow.

1. De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door Your inner glow voor elke persoon of organisatie (‘de klant’) en vormen het contract voor de door Your inner glow aan de klant te leveren service.

2. a) De klant stemt ermee in een vergoeding te betalen voor de geleverde producten en diensten in overeenstemming met de onderstaande voorwaarden gestelde specificaties onder art. 3 en verder (in situaties waarin een derde de kosten betaalt, geldt de derde als een agent of gemachtigde die namens de klant of de organisatie optreedt.

b) In ruil voor de kosten die de klant (of door een derde namens de klant) betaalt, stemt de serviceverlener ermee in de service te verlenen in overeenstemming met de gestelde specificaties vanaf art. 3.

3. De datum waarop de eerste coaching sessie plaatsvindt, wordt beschouwd als de startdatum voor de service. Deelname door een individu aan de eerste coachingsessie betekent dan ook acceptatie van deze algemene voorwaarden.

4. De factuur wordt vooraf aan de coaching sessies afgehandeld.

5. De klant kan zijn coachingstraject te allen tijde schriftelijk beëindigen door een mail te sturen naar (romane@yourinnerglow.nl). Het resterende bedrag van de sessies wordt vanaf het moment van annulering onmiddellijk opeisbaar en zal worden gestort naar de klant.

6. Voor klanten onder de 18 is het verplicht om akkoord te hebben van ouder / verzorger, voorafgaand aan het coachingstraject.

7. Romane stelt samen met klant doelen vast op realistische wijze. In samenspraak wordt een coaching traject opgesteld. Bij aanvaarding hiervan is Your inner glow / Romane niet aansprakelijk voor (niet) bereikte resultaten van de klant.

8. Persoonlijke of andere informatie die door de klant in coaching sessies wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Het blijft tussen de coach, in dit geval Romane en de klant.

9. Als de klant een coachingsessie moet herschikken, moet hij dit minstens 24 uur van tevoren melden door een mail te sturen naar romane@yourinnerglow.nl. Er wordt 25 euro in rekening gebracht, mocht de afzegging eerder zijn dan de 24 uur. 

9.1 In uitzonderlijke omstandigheden mag Romane een coachingsessie herschikken; in deze omstandigheden zal Romane inspanningen doen om een wederzijds bevredigende alternatieve afspraak met de klant te maken.

10. In uitzonderlijke omstandigheden, zoals ziekte of onbeschikbaarheid door rouw of andere verplichtingen, ongepast gedrag van de klant, feitelijk of potentieel belangenconflict of andere redenen, kan Romane besluiten om de service aan de klant vroegtijdig te beëindigen of weigeren om verdere coachingsessies te bieden aan de klant. In een dergelijke omstandigheid zal de klant waar mogelijk redelijkerwijs worden opgezegd door Romane en zal zij eventuele vooruitbetalingen voor nog niet verstrekte coachingsessies terugbetalen. Wanneer een klant grenzen niet respecteert of zich anderszins ongepast gedraagt, heeft Romane het recht om de coachingsessie onmiddellijk te stoppen zonder de coaching fee terug te betalen. Romane heeft het recht een klant te weigeren, of bepaalde soorten sessies met een klant te weigeren. Alle vormen van respect staan voorop.

11. Het kan voorkomen dat Romane de klant aanbeveelt om een alternatieve service te zoeken die beter aansluit bij hun huidige behoeften. In dit geval zal Romane de redenen voor de aanbeveling volledig met de klant bespreken. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te beslissen of hij de aanbeveling opvolgt en Romane aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de uitkomst van beslissingen die de klant kiest.

12. Feedback over de service is welkom en kan worden geschreven naar (yourinnerglow@community.com). Romane streeft er voortdurend naar om ervoor te zorgen dat het serviceniveau dat zij klanten biedt, uitstekend blijft. Er zal standaard na drie sessies in het coachingstraject en aan het einde van het coachingstraject een evaluatie plaatsvinden. Aan het einde van het coaching sessie of een reeks met meerdere coaching-sessies kan de klant worden gevraagd een feedbackformulier in te vullen

Algemene voorwaarden Reiki healing | Your inner glow ©2022

Algemene voorwaarden Reiki healing | Your inner glow ©2022

1. De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de losse reiki sessies en het reiki healing pakket aangeboden door Your inner glow voor elke persoon of organisatie (‘de klant’) en vormen het contract voor de door Your inner glow aan de klant te leveren service.

2. a) De klant stemt ermee in een vergoeding te betalen voor de bovenstaande dienst in overeenstemming met de onderstaande voorwaarden gestelde specificaties onder art. 3 en verder (in situaties waarin een derde de kosten betaalt, geldt de derde als een agent of gemachtigde die namens de klant of de organisatie optreedt.
2. b) In ruil voor de kosten die de klant (of door een derde namens de klant) betaalt, stemt de serviceverlener ermee in de service te verlenen in overeenstemming met de gestelde specificaties vanaf art. 3.

3. De datum waarop de sessie plaatsvindt, wordt beschouwd als de startdatum voor de service. Deelname door de klant aan de sessie betekent dan ook acceptatie van deze algemene voorwaarden.

4. Voor klanten onder de 18 is er met het aangaan van de sessie(s) toestemming gegeven van ouder / verzorger, voorafgaand aan de reiki sessie(s).

Betalingen

5. De factuur van zowel de reiki sessie, het reiki healing pakket en de reiki strippenkaart wordt vooraf aan de (eerste) sessie betaald. Wanneer de factuur is betaald, dan staat de afspraak van de sessie vast.

Inplannen

6. Zowel de sessies van het reiki healing pakket als de reiki strippenkaart moeten binnen een periode van 6 maanden worden ingepland.

Afmeldingen

7. Als de klant een sessie(s) moet herschikken, moet hij dit minstens 48 uur van tevoren melden door een mail te sturen naar romane@yourinnerglow.nl. Wordt dit niet gedaan binnen de aangegeven tijd wordt er 25 euro in rekening gebracht voor het afhuren van de reiki studio.

8. De klant kan zijn reiki healing pakket en reiki strippenkaart te allen tijde schriftelijk beëindigen door een mail te sturen naar (romane@yourinnerglow.nl). Het resterende bedrag van de sessies wordt vanaf het moment van annulering onmiddellijk opeisbaar en zal binnen een periode van 30 dagen teruggestort naar de klant.

9. In uitzonderlijke omstandigheden mag Romane een sessie herschikken; in deze omstandigheden zal Romane inspanningen doen om een wederzijds bevredigende alternatieve afspraak met de klant te maken.

10. a) In uitzonderlijke omstandigheden, zoals ziekte of onbeschikbaarheid door rouw of andere verplichtingen, ongepast gedrag van de klant, feitelijk of potentieel belangenconflict of andere redenen, kan Romane besluiten om de service aan de klant vroegtijdig te beëindigen of weigeren om verdere sessies te bieden aan de klant. In een

page1image17574400 page1image17566912

dergelijke omstandigheid zal de klant waar mogelijk redelijkerwijs worden opgezegd door Romane en zal zij eventuele vooruitbetalingen voor nog niet verstrekte sessies terugbetalen.
10. b) Wanneer een klant grenzen niet respecteert of zich anderszins ongepast gedraagt, heeft Romane het recht om de sessie(s) onmiddellijk te stoppen zonder de vergoeding van de sessies terug te betalen. Romane heeft het recht een klant te weigeren, of bepaalde soorten sessies met een klant te weigeren. Alle vormen van respect staan voorop.

Aansprakelijkheid

11. Your inner glow / Romane is niet aansprakelijk voor (niet) bereikte resultaten van de klant. En / of na-effecten zowel op fysiek als psychisch vlak na het deelnemen aan de reiki sessies.

12. Het kan voorkomen dat Romane de klant aanbeveelt om een alternatieve service te zoeken die beter aansluit bij hun huidige behoeften. In dit geval zal Romane de redenen voor de aanbeveling volledig met de klant bespreken. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te beslissen of hij de aanbeveling opvolgt en Romane aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de uitkomst van beslissingen die de klant kiest.

Privacy

13. Persoonlijke of andere informatie die door de klant in sessies wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Het blijft tussen behandelaar, in dit geval Romane, en de klant.

Feedback

14. Feedback over de service is welkom en kan worden geschreven naar (romane@yourinnerglow.nl). Romane streeft er voortdurend naar om ervoor te zorgen dat het serviceniveau dat zij klanten biedt, uitstekend blijft. Aan het einde van het sessie(s) kan de klant worden gevraagd om feedback te geven en / of een recensie te schrijven.